بهادری جهرمی سخنگوی دولت به توئیت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پاسخ داد

پاسخ دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.