“به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم”
از انتقاد به دولت کمی کناره کنم!

“درش ببست و کلیدش به دلستانی داد”
که ترک نقد کلیدی به استعاره کنم !

“در اندرون من خسته دل ندانم کیست”
که عزم کرده اتاقی اوین اجاره کنم !

“نمی‌دهند اجازت مرا به سیر سفر “
مسافران وین را اگر شماره کنم!

“به چشم عقل در این رهگذار پرآشوب”
چرا به قصه ی سلطان ارز اشاره کنم !

“حدیث مدعیان و خیال همکاران”
به هم بریزد اگر نقدها دوباره کنم!

“جهان به کام من اکنون شود که دور زمان”
به نفع جیب بپیچم ، خبر گزاره کنم!

“من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب”
به پاچه خواری اگر رشد در اداره کنم!

هجدهم آذرماه ١۴٠٠

1717

پاسخ دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.