برای یک تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME ، FIREFOX ، OPERA یا Internet Explorer تغییر دهید.
آغاز فصل گرم تورم برای روستاییان / کردستان بیش‌ترین و قم، کم‌ترین تورم سالانه را ثبت کردند

آغاز فصل گرم تورم برای روستاییان / کردستان بیش‌ترین و قم، کم‌ترین تورم سالانه را ثبت کردند


همچنین تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی برابر با ۳.۶ و ۳.۲ گزارش شده‌است.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه تیر برای کل خانوارهای کشور برابر با ۳.۵ درصد بوده‌است که بیش‌ترین تورم ماهانه مربوط به استان لرستان با ۵.۹ درصد و کم‌ترین مربوط به استان همدان با ۱.۴ درصد بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه برای کل خانوار کشور در این ماه نیز ۴۳.۶ درصد گزارش شده‌است؛ به این معنا که میانگین هزینه خانوارهای کشور در اولین ماه تابستان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۳.۶ درصد افزایش یافته‌است.

بیش‌ترین و کم‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ماه به ترتیب مربوط به استان ایلام با ۵۳.۹ و استان تهران با ۳۷.۷ درصد بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه‌ خانوارهای شهری ۴۲.۹ درصد و خانوارهای روستایی، ۴۷.۷ درصد بوده‌است.

تورم سالانه کل کشور نیز در این ماه به ۴۴.۲ درصد رسید که استان کردستان با ۵۰.۱ درصد، بیش‌ترین و استان قم با ۴۰.۲ درصد، کم‌ترین تورم سالانه را ثبت کردند.

تورم سالانه معیاری است که میانگین افزایش هزینه‌ها را طی ۱۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه‌گیری می‌کند.

در تیر ماه تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با ۴۳.۷ و ۴۷.۳ درصد بوده‌است.

همچنین تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی برابر با ۳.۶ و ۳.۲ گزارش شده‌است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

6106e592163e9_2021-08-01_22-48

10 مرداد 1400
22:48

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه تیر برای کل خانوارهای کشور برابر با ۳.۵ درصد بوده‌است که بیش‌ترین تورم ماهانه مربوط به استان لرستان با ۵.۹ درصد و کم‌ترین مربوط به استان همدان با ۱.۴ درصد بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه برای کل خانوار کشور در این ماه نیز ۴۳.۶ درصد گزارش شده‌است؛ به این معنا که میانگین هزینه خانوارهای کشور در اولین ماه تابستان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۳.۶ درصد افزایش یافته‌است.

بیش‌ترین و کم‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ماه به ترتیب مربوط به استان ایلام با ۵۳.۹ و استان تهران با ۳۷.۷ درصد بود.

تورم نقطه‌به‌نقطه‌ خانوارهای شهری ۴۲.۹ درصد و خانوارهای روستایی، ۴۷.۷ درصد بوده‌است.

تورم سالانه کل کشور نیز در این ماه به ۴۴.۲ درصد رسید که استان کردستان با ۵۰.۱ درصد، بیش‌ترین و استان قم با ۴۰.۲ درصد، کم‌ترین تورم سالانه را ثبت کردند.

تورم سالانه معیاری است که میانگین افزایش هزینه‌ها را طی ۱۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه‌گیری می‌کند.

در تیر ماه تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با ۴۳.۷ و ۴۷.۳ درصد بوده‌است.#آغاز #فصل #گرم #تورم #برای #روستاییان #کردستان #بیشترین #قم #کمترین #تورم #سالانه #را #ثبت #کردند

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا