برای یک تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME ، FIREFOX ، OPERA یا Internet Explorer تغییر دهید.
با پهلوانان تاریخی و اسطوره ای ایران آشنا شوید|خبر فوری

با پهلوانان تاریخی و اسطوره ای ایران آشنا شوید|خبر فوریدر این گزارش با افرادی آشنا می‌شوید که هر وقت حرف از شجاع بودن به میان می‌آید، اسم آن‌ها هم در ذهن آدمی تداعی می‌شود.

در این گزارش به معرفی قهرمانان و پهلوانان ایرانی پرداخته می شود که برخی در تاریخ ایران و برخی دیگر در اساطیر ایرانی افتخارآفرین بودند..

سلسله: پیشداد
اقدامات برجسته: تاسیس سلسله پیشدادی
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: کیومرث نخستين پادشاه و بنيانگذار سلسله پيشدادي در هزاران سال پيش . نام وی در اوستا گيومرتا آمده است و ذکر شده است که زرتشتيان او را نخستين انسان می دانند. در زمان او مردم در غارها و کوهها بودند و بدن خود را با پوست حيوانات می پوشاندند.

جمشید

سلسله: پيشدادي
اقدامات برجسته: بنيان نهادن نوروز
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: جمشید یکی از پادشاهان اسطوره‌ای ایرانی است که در اوستا نیز نام او آمده‌است. پسر تهمورث – چهارمين پادشاه پيشدادی که جشن نوروز را بنيان نهاد و رسوم و آيين هايی شادی برای ايرانيان بر جا گذاشت.

اسفندیار جهان پهلوان ایرانی

سلسله: در زمان کیانیان
اقدامات برجسته: جنگ با دشمنان ایران
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: اسفندیار در روایات ملی پسر کی گشتاسب پادشاه کیانی است. در اوستا نام وی بیش از دو بار نیامده است با این همه وی یکی از پهلوانان نامی و از جمله قهرمانان جنگ های مذهبی می باشد که برای انتشار دین بهی روی داده اند.

 آرش

سلسله: در زمان پیشدادیان
اقدامات برجسته: جنگ با تورانیان
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: ملقب به کمانگير . پهلوان ايرانی در عهد منوچهر شاه که در تير اندازی سر آمد زمان خود بوده است که در جنگ ميان منوچهر و افراسياب قرار بر پرتاب کردن تيری می گذارند تا مرز ميان ايران و توران را تعيین کند.

تورانیان تا کوره های طبرستان پیشروی کرده بودند و سپاه ایران در برابر ایشان ناتوان مانده بود. آرش از طربستان تيری پرتاب کرد که در مرو فرود آمد (یعنی همان مرز اصلی ایران پیش از جنگ) و بعد از آن جانش را در راه ايران زمين فدا نمود.

رستم تهمتن

سلسله: در زمان کیانیان
اقدامات برجسته: جنگ با اهریمن و تورانیان
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: رستم پهلوان بزرگ ايران. فرزند زال و رودابه . نواده سام و مهراب کابلی که در عهد کيقباد و کيکاوس و کيخسرو با تورانيان جنگيد و از خود دلاوری ها و رشادت های شگفت انگيز بر جای گذاشت.

کيخسرو

سلسله: کیانیان
اقدامات برجسته: جنگ با تورانیان
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: کيخسرو سومين پادشاه مقتدر کيانی به خونخواهی کشتن سياوش برخواست و مدتهای زيادی با تورانيان جنگيد و در نهايت آنان را مغلوب ساخت و افراسياب را به دليل کشتن سياوش که نه تنها پدر وی بود بلکه يکی از قهرمانان نامی ايران بود کشت. پدرش سياوش و مادرش فرنگيس بود.ک

کاوه آهنگر

سلسله: در زمان ضحاک
اقدامات برجسته: جنگ با ضحاک و آزاد کردن ایرانیان
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: در زمان پادشاهی ضحاک ستمگر، شیطان در قالب آشپزی به دربار وی رفت و غذاهای خوشمزه ای برای ضحاک پخت. و به عنوان پاداش خواست که بر شانه های ضحاک بوسه زند. در اثر این بوسه شيطانی دو مار سياه بر شانه های ضحاک رویید و همان دم آشپز ناپديد شد. این بار شيطان به عنوان يک پزشک به دربار ضحاک آمده و تجويز کرد که بايد هر روز به مارها مغز سر دو جوان خورانده شود. ضحاک نیز دستور داد هر روز دو تن از جوانان برومند سرزمين را کشته و مغز آنان را به مارها بدهند.

کاوه آهنگر نيز که مانند خيلی های ديگر از ظلم و ستم ضحاک به تنگ آمده بود، پيشبند چرمين آهنگری (درفش کاویانی) خود را بر سر نيزه زد و با ياری مردم ضحاک را شکست داده و فريدون را بر اورنگ پادشاهی نشاند. بعدها این پرچم که نشان سربلندی و پايداری ملت ایران بود به درفش ملی کاويانی تبديل شد. (این پرچم در زمان حمله مسلمانان توسط عمر در آتش افکنده شد)

فریدون

سلسله: در زمان ضحاک
اقدامات برجسته: کشتن ضحاک تازی و آزادی ایرانیان
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: فریدون پادشاه پیشدادی بود که با یاری کاوه آهنگر برضحاک ستمگر چیره شد. او پادشاه جهان گشت و آنگاه جهان را میان سه پسرش سلم؛ تور و ایرج بخشید. در شاهنامه از شاهان ستوده و نیک ایران است.

کوروش بزرگ

سلسله: هخامنشیان
اقدامات برجسته: تاسیس امپراتوری ایران
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: کوروش بزرگ فرزند كمبوجيه و ماندانا اولين كسي بود كه فلات ايران را براي نخستين بار در تاريخ زير يك پرچم در آورد و پادشاهي ايران را تشكيل داد. امپراتوری او یعنی هخامنشیان به بزرگترین امپراتوری روی زمین تبدیل شد.

کمبوجیه

سلسله: هخامنشیان
اقدامات برجسته: تصرف مصر، تاسیس نیروی دریایی ایران
کیش: مزدیسنا

توضیح کوتاه: فرزند کوروش بزرگ. او با اقتداري ستودني و باور نکردني در سال ۵۲۵ قبل از ميلاد سرزمين هاي مصر را به دليل عمل نکوهيده مصريان در برابر ايرانيان که تعداي از ايرانيان را در مصر کشتند و به تمسخر پرداختند فتح کرد و کل مصر به زير چتر پادشاهي ايران در آورد و نیروی دریایی ایران را برای نخستین بار تاسیس کرد.#با #پهلوانان #تاریخی #اسطوره #ای #ایران #آشنا #شویدخبر #فوری

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا