برای یک تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME ، FIREFOX ، OPERA یا Internet Explorer تغییر دهید.
تهران، گرانترین و خراسان شمالی، ارزانترین استان کشور در سال ٩٩/ نابرابری در سال گذشته افزایش یافت

تهران، گرانترین و خراسان شمالی، ارزانترین استان کشور در سال ٩٩/ نابرابری در سال گذشته افزایش یافت


متوسط هزینه كل خالص سالانه‌ خانوار شهری در سال گذشته ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌ دهد.

متوسط هزینه‌ كل خالص سالانه‌ خانوار روستایی ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان بوده است كه نسبت به سال قبل ٣٠,٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ خانوار شهری ۷۶ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده است كه نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است.

این میزان برای خانوار روستایی ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش داشته است.

بررسی ضریب جینی حاکی از افزایش نابرابری در سال گذشته است؛ ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه درآمد یکسانی دارند. ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری است.

ضریب جینی کل کشور در سال گذشته به ۴۰.۰۶ درصد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

در سال گذشته ۲۲.۹۱ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین بودند که نسبت به سال ۹۸، کاهش ۱.۲۱ واحدی نشان می‌دهد. این میزان برای خانوار روستایی برابر با ۴.۹۳ درصد بود که بر خلاف خانوار شهری ۰.۴۲ واحد افزایش یافته‌است

بررسی متوسط هزینه كل سالانه خانوار شهری نشان می‌دهد كه استان تهران با ۹۵ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان كمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۱۰۹ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۷ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان، كمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.

متوسط هزینه كل خالص سالانه‌ خانوار شهری در سال گذشته ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌ دهد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60f7f1ddf00dd_2021-07-21_14-37

متوسط هزینه‌ كل خالص سالانه‌ خانوار روستایی ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان بوده است كه نسبت به سال قبل ٣٠,٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ خانوار شهری ۷۶ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده است كه نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است.

این میزان برای خانوار روستایی ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش داشته است.

بررسی ضریب جینی حاکی از افزایش نابرابری در سال گذشته است؛ ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه درآمد یکسانی دارند. ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری است.

ضریب جینی کل کشور در سال گذشته به ۴۰.۰۶ درصد رسید که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

در سال گذشته ۲۲.۹۱ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین بودند که نسبت به سال ۹۸، کاهش ۱.۲۱ واحدی نشان می‌دهد. این میزان برای خانوار روستایی برابر با ۴.۹۳ درصد بود که بر خلاف خانوار شهری ۰.۴۲ واحد افزایش یافته‌است

بررسی متوسط هزینه كل سالانه خانوار شهری نشان می‌دهد كه استان تهران با ۹۵ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بیشترین و استان خراسان شمالی با ۳۵ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان كمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۱۰۹ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۷ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان، كمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.#تهران #گرانترین #خراسان #شمالی #ارزانترین #استان #کشور #در #سال #٩٩ #نابرابری #در #سال #گذشته #افزایش #یافت

نظر خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا