رئیس دولت بهار ، این بار به روستا رفت | نقد تند احمدی نژاد به حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی + عکس ها

۱۷/۰۲/۱۴۰۱

احمدی نژاد خطاب به دولت گفت : شما نمی‌توانید بگویید چون ما رئیسیم هرکاری دلمان بخواهد می‌کنیم! نخیر؛ ملت ایران به هیچکس اجازه نداده است بدون نظر مردم هرکاری دلش می‌خواهد کند!

چون گران کردید بعد دلیلی می‌آورید که به شخصیت ملت توهین می‌شود؛ آقایی آمده می‌گوید یک کشور همسایه ما ۳ میلیون تن گندم کم داشته ‌و میخواست از ایران قاچاق کند. برای اینکه از قاچاق جلوگیری کنیم گندم را گران کردیم!

حساب کردم برای این مقدار روزانه باید ۸۰۰ کامیون از مرز عبور کند! مگر می‌شود؟!

نقد تند احمدی نژاد به حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی
نقد تند احمدی نژاد به حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی
نقد تند احمدی نژاد به حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی
نقد تند احمدی نژاد به حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی

بیشتر بخوانید :

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!