فاضلی : لازم نیست نخبه باشی، همین که پخمه نباشی ، آماج حمله خواهی شد

۱۷/۰۲/۱۴۰۱

محمد فاضلی نوشت :

یک عده گویی وظیفه دارند هر کسی را که درست درس خوانده، مشق نوشته، سواد دارد، قلمش تواناست، صدایش رساست و سخنش تأثیر دارد،

به انگ نفوذی، لیبرال و نئولیبرال بودن برانند و مملکت را از عقل تھی کنند.

گاه حتی لازم نیست نخبه باشی، همین که پخمه نباشی آماج حمله خواهی شد.

فاضلی : لازم نیست نخبه باشی، همین که پخمه نباشی ، آماج حمله خواهی شد

بیشتر بخوانید :

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!