ببینید | چک سفید امضای رئیس جمهور برای معرفی متخلفین به دادگاه

۲۳/۰۲/۱۴۰۱

ببینید | چک سفید امضای رئیس جمهور برای معرفی متخلفین به دادگاه

سید ابراهیم رییسی در خصوص گرانی‌های اخیر گفت:مسئول دولتی اگر در انجام وظایفش کوتاهی کرد فوری برکنار کنید، مجالش ندهید من دارم چک سفید امضا می‌دهم مسئولی اگر تخلف کرد به دادگاه معرفی کنید.امروز در بازدید (از میادین توزیع) معلوم شد بی‌تدبیری صورت گرفته است.منبع:خبرفوری

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!