نتایج نهایی انتخابات پارلمانی لبنان؛ احزاب چند کرسی را تصاحب کردند؟

۲۷/۰۲/۱۴۰۱

در همین ارتباط، وب‌سایت لبنانی «النشره» بر اساس آمار وزارت کشور لبنان، تعداد کرسی‌های کسب شده توسط احزاب مختلف و نیز اسامی نامزدهای پیروز را به شرح زیر اعلام کرد:

حزب‌الله: ۱۳ کرسی

نامزدهای پیروز: « علی عمار، رامی ابو حمدان، حسین جشی، حسن عز الدین، رائد برو، حسین الحاج حسن، ایهاب حماده، علی المقداد، ابراهیم الموسوی، محمد رعد، حسن فضل الله، علی فیاض، امین شری»

جنبش امل: ۱۵ کرسی

نامزدهای پیروز: «نبیه بری، علی خریس، عنایه عزالدین، علی عسیران، میشال موسی، غازی زعیتر، قبلان قبلان، فادی علامه، علی حسن خلیل، اشرف بیضون، ایوب حمید، هانی قبیسی،ناصر جابر،قاسم هاشم، محمد خواجه».

التیار الوطنی الحر (جریان آزاد ملی): ۱۸ کرسی

نامزدهای پیروز: «ندی البستانی، سیمون ابی رمیا، سلیم عون، شربل مارون، الان عون، سیزار ابی خلیل، غسان عطالله، فرید البستانی، نقولا صحناوی، ابراهیم کنعان، الیاس بو صعب، جبران باسیل، جورج عطالله، محمد یحیه یحیه، جیمی جورج جبور، اسعد رامز درغام، ادغار طرابلسی، سامر التوم.»

متحدان حزب‌الله: ۳ کرسی

نامزدهای پیروز: « جمیل السید، ینال الصلح، ملحم الحجیری.»

حزب «الطاشناق»: ۳ کرسی

نامزدهای پیروز:« هاغوب ترزیان، هاغوب بقرادونیان، جورج بوشکیان.»

«القوات اللبنانیه»: ۲۰ کرسی

نامزدهای پیروز: «زیاد حواط، الیاس اسطفان، جورج عقیص، شوقی الدکاش، انطوان حبشی، سعید الاسمر، غاده ایوب، ملحم الریاشی، رازی الحاج، جهاد بقرادونی، بلال الحشیمی، بیار بو عاصی،جورج عدوان، نزیه متی، غسان حاصبانی، ستریدا جعجع، غیاث یزبک، الیاس فؤاد الخوری، جمیل عبود عبود. فادی کرم.»

شخصیت‌های مستقل: ۱۱ کرسی

اسامی: «نعمه افرام ، فرید الخازن، عبد الرحمن البزری، شربل مسعد (لیست سعد – بزری)، میشل ضاهر، میشل المر، جهاد الصمد، اشرف ریفی، عبد الکریم محمد کباره (لیست میقاتی)، فؤاد مخزومی، نبیل بدر.»

جامعه مدنی: ۱۵ کرسی

نامزدهای پیروز: «یاسین یاسین، مارک ضو، نجاه عون صلیبا، حلیمه القعقور، پولا یعقوبیان، سینتیا زرازیر، میشل الدویهی، الیاس جراده، فراس حمدان، ایهاب مطر، فراس احمد السلوم، رامی فنج، ابراهیم حسن منیمنه، وضاح ابراهیم صادق الصادق، ملحم امیل خلف.»

«الکتائب اللبنانیه» ۵ کرسی

نامزدهای پیروز: «سلیم الصایغ، ندیم الجمیل، سامی الجمیل، الیاس حنکش، جان طالوزیان.»

جنبش «الاستقلال»: دو کرسی

نامزدهای پیروز: «میشل معوض و ادیب عبدالمسیح».

«التنظیم الشعبی الناصری»: یک کرسی: «اسامه سعد»

حزب «التقدمی الاشتراکی»: ۹ کرسی

نامزدهای پیروز: «وائل ابو فاعور، فیصل الصایغ، هادی ابو الحسن، اکرم شهیب، راجی السعد، تیمور جنبلاط، مروان حماده، بلال عبدالله، غسان السکاف.»

اعضای سابق المستقبل: ۶ کرسی

نامزدهای پیروز: «ولید البعرینی، سجیع مخایل عطیه، احمد محمد رستم، محمد مصطفی سلیمان، احمد الخیر، عبد العزیز ابراهیم الصمد».

حزب الاتحاد: یک کرسی؛ «حسن مراد»

حزب «الوطنیین الاحرار»: یک کرسی؛ «کمیل شمعون»

جریان «المرده»: دو کرسی

نامزدهای پیروز: «طونی فرنجیه و ولیم طوق».

«المشاریع»: دو کرسی

نامزدهای پیروز: «عدنان طرابلسی و «طه عطفت ناجی»

«الجماعه الاسلامیه»: یک کرسی؛ «عماد الحوت»

پارلمان لبنان ۱۲۸ کرسی دارد و برای اینکه یک فراکسیون اکثریت را به دست بگیرد باید بیش از ۶۴ کرسی داشته باشد.

بر اساس آمار ما فوق، نه حزب‌الله و متحدانش و نه طرف مقابل یعنی حزب‌ القوات‌اللبنانیه و متحدان نتوانسته‌اند اکثریت پارلمان را کسب کنند.

البته اکنون برای قضاوت درباره نحوه ائتلاف‌بندی‌های جدید احتمالی در داخل پارلمان لبنان زود است. در همین ارتباط،«حسین رحال» مسؤول بخش رسانه‌های الکترونیک در جنبش حزب‌الله ضمن اعلام اینکه نتایج انتخابات ادعاهای دشمنان را رد کرد، گفت، بسیاری از نامزدهای مستقل پیروز پارلمان لبنان با مقاومت دشمنی ندارند.

311311

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!