شیوه خاص پارک خودرو در تهران دهه ۳۰/ عکس

۲۸/۰۲/۱۴۰۱

برخی عکس‌های به جای مانده از تهران قدیم نکات جالبی را در رابطه با قوانین شهری نشان می‌دهند. شیوه پارک در خیابان یکی از این نکات است چرا که برخلاف قوانین فعلی شهری، در برخی از خیابان‌های تهران قدیم رسم بود که خودروها در وسط خیابان پارک کنند.

عکس زیر که در سایت تصویر تهران منتشر شده است، راوی این شیوه پارک خودرو است. در این تصویر که خیابان سعدی تهران به سمت میدان مخبرالدوله در سال ۱۳۳۰ را نشان می‌دهد، خودروها اجازه توقف در دو طرف خیابان را نداشتند.

عکس|شیوه خاص پارک خودرو در دهه 30

۲۳۳۲۳۳

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Alert: Content is protected !!