یک بسته را انتخاب کنید

نیازمندی من شش ماهه

185 هزار تومان

درج اگهی به مدت 6 ماه با امکانات کامل

 • امکانات نامحدود
 • ارسال آگهی 200 عددی
 • 24/7پشتیبانی

نیازمندی من سه ماهه

99 هزار تومان

درج تبلیغ به مدت سه ماه فول امکانات

 • هر ماه ده آگهی معادل 30 آگهی
 • بسته 90 روزه
 • امکانات کامل
 • 24/7 پشتیبانی

نیازمندی من رایگان

رایگان

ارسال آگهی شما و ثبت آن به مدت یکماه رایگان

 • 5 عدد آگهی
 • به مدت یکماه
 • موارد استاندارد
 • پشتیبانی محدود